Projekt SCOPE bit će predstavljen na konferenciji „OpenSciComm 2022“

S veseljem javljamo da ćemo dosadašnji rad na projektu „Znanost spaja ljude“ predstaviti na konferenciji posvećenoj akademskoj discipline, naučnoj komunikaciji i konceptu Otvorena nauka – Open Science Communication Conference – „OpenSciComm 2022“ koja će se održati 24. i 25. studenog 2022. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za promociju nauke.

Konferencija ćepovezati kompleksne istraživačke koncepte i teme sa fenomenima i procesima koji su bliski javnosti, poput klimatskih promena, umjetne inteligencije i naprednih tehnologija. U fokusu će biti predstavljanje suvremenih, inovativnih i inspirativnih praksi, razmena ideja i pristupa, i umrežavanje na međunarodnom nivou.

Rad na projektu „Znanost spaja ljude“ predstavit će mr.sc. Roberto Vdović, znanstveni voditelj projekta ispred Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Marko Košiček ispred Instituta Ruđer Bošković i Krešimir Čanić, ispred Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt SCOPE predstavljen je na događaju „Maker Faire Zagreb“

U organizaciji udruge FabLab 1. i 2. listopada 2022. godine održan je 4. Maker Faire Zagreb u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Maker Faire je izložba izumitelja, sajam zabave, obiteljski festival inovacija, kreativnosti i tehnologije koji se održava diljem svijeta. Na događaju je svoj rad prikazalo više od 160 izlagača na 60 pozicija, a Maker Faire je posjetilo više tisuća posjetitelja. Posjetitelji su na samom događanju imali priliku saznati više informacija o udruzi FabLab, projektu „Znanost spaja ljude“ te drugim projektima i aktivnostima udruge i dobiti informacije o mogućem uključivanju u rad udruge.

Projekt SCOPE predstavljen je na ODI 2022

Prošlog petka, 10. lipnja 2022. prisustvovali smo svečanom otvaranju Otvorenih dana Institut Ruđer Bošković – ODI 2022. Sudjelovali smo na predavanjima i u obilasku radionica koje je IRB pripremio za djecu i mlade, posjetitelje ovogodišnjeg Otvorenog dana.

Ravnatelj IRB-a, dr. sc. David Matthew Smith, putem predavanja „Kako zadržati mlade istraživače?“ upoznao nas je s dosadašnjim radom istraživača te brojnim uspjesima Instituta na međunarodnoj razini. Predavanjem se usmjerio i na napore koje IRB ulaže u poboljšanje uvjeta u kojima istraživači rade, omogućavanje stjecanja znanja putem međunarodnih razmjena te usmjeravanje na razvoj „soft“ vještina zaposlenika, a sve u cilju zadržavanja mladih istraživača.

Drugo predavanje održao je dr.sc. Marko Košiček te predstavio rad IRB-a u području popularizacije znanosti – kroz brojne projekte koje provode s tvrtkama, udrugama i zakladama. Izuzetno nam je drago da se u predstavljanju projekata nalazio i projekt „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE), čiji je nositelj udruga FabLab, a Institut Ruđer Bošković istraživački partner.

Kako je bilo na ovogodišnjem ODI 2022 pogledajte na fotografijama! ?

Mapiranje OCD-a koje se bave STEM područjem u RH – ZANIMLJIVOSTI

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” organizacija civilnog društva “Hrvatsko interdisciplinarno društvo”, u suradnji s FabLab-om provela je mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem u RH. Izrazito visoka zainteresiranost za uključivanje u bazu organizacija civilnog društva koje se bave STEM-om u Hrvatskoj (96,4 %) ukazala je na potrebu za stvaranje baze.

Sveukupno 31 organizacija je kao prijavitelj provela 92 EU projekta, dok 39 organizacija nije provelo niti jedan EU projekt u posljednjih 5 godina.  4 organizacije su provele izvanprosječni broj od 6, 7, 11 i 16 EU projekata kao prijavitelji. Prosjek provedbe EU projekta kao prijavitelji unutar perioda od 5 godina iznosi 1,3 po organizaciji. 4 organizacije se nisu izjasnile. 

Sveukupno 41 organizacija je kao partner provela 143 EU projekta, dok 29 organizacija nije provelo niti jedan EU projekt. 8 organizacija je provelo izvanprosječni broj projekata (5-9), dok je jedna organizacija provela čak 27 EU projekata kao partner. Prosjek provedbe EU projekta kao partner iznosi 1,9 po organizaciji. 

Znatno veći broj provedenih nacionalnih projekata i kao prijavitelji i kao partneri ukazuju na to da je za provedbu projekata potrebno iskustvo koje su organizacije već stekle za pripremu nacionalnih projekata kao i manja kompleksnot nacionalnih u odnosu na EU projekte. Pridonose i uhodanost i pravovremenost u objavljivanju natječaja za nacionalne projekte, te jednostavniji proces povlačenja sredstava za programe. Za razliku od EU projekata, većina nacionalnih projekata organizacije provode samostalno. Izuzev poziva za prijavu projektnih natječaja koji nisu predviđeni za provedbu projekata u partnerstvu, na manjak partnerskih projekata utječe i slaba umreženost organizacija civilnog društva u Hrvatskoj gdje više različitih organizacija iz različitih mjesta rješava isti problem. 

Prosjek provedbe nacionalnih projekta kao prijavitelj u posljednjih 5 godina iznosi 9,7 po organizaciji, dok prosjek provedbe kao partner iznosi 2,1 projekta po organizaciji.

Na pitanje ukoliko razvijate/posjedujete neku instalaciju/e ili aplikaciju/e u području STEM-a koju/e biste izdvojili, molimo Vas navedite naziv, lokaciju i kratak opis instalacije/a ili aplikacije/a, odgovorilo je 55 organizacija od kojih 29 ne posjeduje niti razvija istu, a čak 26 organizacija posjeduje ili su u procesu izrade instalaciju/aplikaciju u području STEM-a te su nam dostavile opis istih. 

Neke od instalacija/aplikacija koje se razvijaju diljem RH: 

 • kamp prikolica prenamijenjena u mobilni edukativni centar za popularizaciju STEAM-a kroz znanje o moru
 • Znanstveni park Jastrebarsko
 • STEM kutak
 • instalacije popularizacije STEM područja, od digitalne proizvodnje, preko AR/VR instalacije, do tema kružne ekonomije.
 • Mural Nikole Tesle
 • set uređaja za drobljenje i oblikovanje plastike
 • STEM park u Osijeku
 • MOM igra popularizacije STEM-a
 • razvoj mape hrvatskih znanstvenika po svijetu, te platforme za djeljenje i objavljivanje znanstvenih prilika (praksi, internshipova, doktorata, ljetnih skola, primarno u HR, ali i vani).
 • nastavni paket GEOBOX
 • gradnja zrakoplova u Poreču
 • www.up4c.eu   – Urban planning portal koji služi kako bi građani jednostavnije pregledavali prostorne planove, tj. kako bi jednim klikom na česticu dobili potpunu  informaciju te istovremeno za  istu  poslati  zahtjev
 • Marine Ranger – aplikacija za mobilne uređaje dostupna putem Google trgovine, pomoću koje građani mogu dojavljivati svoja opažanja morskih sisavaca i naučiti nešto o vrstama u Mediteranu

Završeno je mapiranje organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH!

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” partnerska organizacija Hrvatsko interdisciplinarno društvo, uz podršku udruge FabLab provela je mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, s ciljem kreiranja adresara koji će služiti jačanju kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Iz Registra udruga svih organizacija u Hrvatskoj prvi upitnik poslan je organizacijama kod kojih se moglo odrediti da su njihove aktivnosti vezane za STEM. To se određivalo na temelju nekoliko faktora: naziva organizacije, ciljeva i djelatnosti, sadržaja web stranica, i sl. Prvim upitnikom prikupljene su informacije o organizacijama zainteresiranim za ulazak u bazu organizacija koje se bave STEM područjem ili vide moguću suradnju i sinergijski učinak u suradnji s udrugama i ostalim dionicima iz STEM područja. Dobivene su i osnovne informacije o organizacijama (naziv, internetska stranica udruge, sjedište udruge, kontakt). Saznalo se koje je područje djelovanja i aktivnosti organizacija, provode li aktivnosti iz STEM područja ili bi to željele u budućnosti. Iz zaključka analize prvog upitnika sastavljena su pitanja za drugi upitnik.

U drugom upitniku dobili smo informacije o adresi sjedišta udruge, ciljanim skupinama, iskustvu u provođenju EU i nacionalnih projekata kao Prijavitelj i Partner, broju zaposlenih, godišnjem prosjeku uključivanja volontera u rad udruge, prostornim resursima, posjedovanju vozila, akterima s kojima organizacije surađuju u provedbi projekata, aktivnosti i radionica, o razvoju ili posjedovanju instalacije ili aplikacije u području STEM-a s kratkim opisom te informaciju o tome sudjeluju li organizacije u javnim savjetovanjima vezanim uz područje u kojem djeluju.

Organizacije su informirane o adresaru organizacija koje se bave STEM-om koji će biti dostupan na web stranici projekta SCOPE. Dobiveni prijedlog podataka koje bi željele saznati iz adresara o drugim organizacijama civilnog društva, a koji bi im pomogli pri daljnjem radu i umrežavanju bit će uzet u obzir prilikom izrade adresara.

U sklopu projekta formira se tematska mreža STEM kao pokretač društva čiji je cilj unapređenje STEM područja u RH. Na pitanje o želji za uključivanjem u rad tematske mreže 97,1 % organizacija izrazilo je želju da se aktivno, povremenim uključivanjem ili informativno uključi u rad tematske mreže.

Uključite se u adresar organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem!

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” provodi se mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, s ciljem kreiranja adresara koji će služiti jačanju kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Ovu aktivnost provodi udruga Fablab, nositelj projekta i partnerska udruga Hrvatsko interdiciplinarno društvo. Tijekom 2021. godine mapirano je više od 1.600 organizacija civilnoga društva koje djeluju u STEM području. Prikupljanje informacija o tome koje se organizacije bave STEM područjem odvijalo se uvidom u Registar udruga, prikupljanjem prijedloga članova projektnog konzorcija te prikupljanjem informacija na web stranicama i društvenim mrežama.

Kako bi se provjerila aktivnost organizacija civilnoga društva u STEM području i zainteresiranost za ulazak pojedine organizacije u adresar, kreirana su dva upitnika koja se online putem šalju organizacijama civilnoga društva koje su do sada mapirane kao one koje se bave STEM područjem / dio njihovih aktivnosti je u ovom području / zainteresirane su za uključivanje STEM aktivnosti u svoj rad.

Na prvi upitnik odgovorile su 182 organizacije, od kojih se 78 %  u svojim aktivnostima doticalo tema prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike, odnosno STEM područja.

Organizacijama civilnoga društva koje su odgovorile na prvi upitnik, potvrdile da se bave STEM područjem i iskazale interes za uključivanjem u adresar, poslan je drugi upitnik kojim se dobiva detaljniji uvid u aktivnosti, interese i potrebe.

Ispunjavanje drugog upitnika trenutno je u tijeku.

Ukoliko ste organizacija civilnoga društva koja se bavi STEM područjem ili se dio vaših aktivnosti odnosi se na ovo područje, a nije do vas došla informacija o kreiranju adresara i upit za ispunjavanje upitnika, oba je upitnika moguće ispuniti klikom na poveznice u nastavku.

Mapiranje organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH:

Upitnik 1. https://forms.gle/JqrNzMQFSFgSgP54A

Upitnik 2. https://forms.gle/aCdTWH2GxFqcyyJeA

Napomena: Potrebno je ispuniti oba upitnika!

Informiranje o napretku rada na projektnom elementu „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“

U sklopu projektnog elementa “Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva” udruga FabLab i projektni konzorcij provode ispitivanje javnog mijenja s ciljem prikupljanja relevantnih podataka za zagovaranje potreba i promjena u STEM području.

Tijekom 2021. godine, u veljači, lipnju i prosincu provedene su 3 fokus grupe koje su obuhvatile relevantne predstavnike quadruple helix modela, odnosno 12 stručnih osoba koje su doprinijele kontruktivnim raspravama i zaključcima fokus grupa.

U sklopu ovog elementa, trenutno se provode i anketna istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja, na temelju pitanja čiji je okvir kreirao projektni konzorcij, a oblikovao stručni suradnik iz područja društvenih znanosti. Terenski dio istraživanja provodi agencija IPSOS, a istraživanjem se obuhvaća opća populacija, u dobi od 18 do 65 godina.

U tijeku je i provedba ukupno 10 individualnih i grupnih rasprava koje se provode s različitim dionicima koji su od strane konzorcija prepoznati kao oni koji su relevantni progovarati o tematici STEM područja, a to su predstavnici: odgojno-obrazovnih djelatnika, organizacija civilnoga društva, medija, lokalnih vlasti, poduzetnici te popularizatori znanosti. Putem rasprava nastojat će se dobiti uvid u ulogu pojedinih dionika u STEM području, koje su trenutne aktivnosti i kako vide potencijalne buduće aktivnosti u tom području, koja je njihova vizija uloge civilnog društva u razvoju STEM područja i sl. Cilj je dobivenim podacima dopuniti okvir za daljnje kreiranje smjernica javnih politika u STEM području.

Prikupljeni i obrađeni rezultati ispitivanja javnog mnijenja bit će objavljeni na web stranicama nositelja projekta i konzorcija, na društvenim mrežama i u drugim medijima.

Jučer su započele STEAM radionice u sklopu projekta “Znanost spaja ljude”

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla 21. veljače 2022. godine započele su radionice koje udruga FabLab i nositelji projekta provode u sklopu projektnog elementa 3. “Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene”.

Radionice se provode od 21. do 24. veljače 2021. godine, a namijenjene su učenicima osnovnih i srednjih škola.

Više o radionicama i rasporedu nalazi se na web stranici Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Kako je bilo na dosadašnjim radionicama, pogledajte u galeriji fotografija!

Radionice u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u sklopu projekta “Znanost spaja ljude”

U sklopu projekta „Znanost spaja ljude“ udruga FabLab s projektnim partnerima, u periodu od 21. do 24. veljače 2022. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla provodi više radionica iz STEAM područja namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola. Provedba radionica uključuje i popratne anketne upitnike namijenjene učenicima s ciljem ispitivanja pojmova motiviranosti, kreativnosti i poduzetnosti. Od sudionika se očekuje da nakon radionice ispune anoniman upitnik za potrebe znanstvenog istraživanja. Radionice provode edukatori iz organizacija civilnog društva uz mentorstvo suradnika s Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje, institucija koje su partneri u projektu. 

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a mjesto na radionici možete rezervirati putem maila info@fablab.hr ili br. mob. 092/300 0181. Mjesto na radionici je rezervirano nakon što zaprimite povratni mail ili usmenu potvrdu putem telefona. 

Za sudjelovanje maloljetne djece roditelji/skrbnici prilikom dolaska ispunjavaju suglasnost za sudjelovanje i fotografiranje/snimanje pojedinih dijelova radionice. 

Radionice se provode uz poštivanje aktualnih epidemioloških mjera. 

Više o radionicama i rasporedu možete pronaći na web stranici Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Facebook-u FabLab Hrvatska

Predstavljanje analize preliminarnih rezultata istraživanja koje provodi Institut Ruđer Bošković u sklopu projekta “Znanost spaja ljude”

Povodom  Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, 11. veljače 2021. godine ispred Instituta Ruđer Bošković u medijima je predstavljena analiza preliminarnih rezultata istraživanja koje, pod vodstvom kooordinatora dr.sc. Marka Košičeka provodi IRB.

Istraživanjem se ispituje motivacija učenika/ca za STEM područje, a više o preliminarnim rezultatima možete pročitati u službenoj objavi IRB-a, dostupnoj na sljedećoj poveznici: “ZA žene i djevojke u znanosti”.