Informacija o obradi osobnih podataka

FabLab osobne podatke, fotografije i snimke obrađuje u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podatka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)Za sve vezano uz ostvarenje prava, provjeru ili povlačenje privole (o korištenju osobnih podataka, fotografija i snimki) možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka slanjem upita na e-adresu: info@fablab.hr  s napomenom: Za zaštitu osobnih podataka ili slanjem pošiljke na poštansku adresu: Ilica 69, 10000 Zagreb, FabLab – n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.