Završeno je mapiranje organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH!

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” partnerska organizacija Hrvatsko interdisciplinarno društvo, uz podršku udruge FabLab provela je mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, s ciljem kreiranja adresara koji će služiti jačanju kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Iz Registra udruga svih organizacija u Hrvatskoj prvi upitnik poslan je organizacijama kod kojih se moglo odrediti da su njihove aktivnosti vezane za STEM. To se određivalo na temelju nekoliko faktora: naziva organizacije, ciljeva i djelatnosti, sadržaja web stranica, i sl. Prvim upitnikom prikupljene su informacije o organizacijama zainteresiranim za ulazak u bazu organizacija koje se bave STEM područjem ili vide moguću suradnju i sinergijski učinak u suradnji s udrugama i ostalim dionicima iz STEM područja. Dobivene su i osnovne informacije o organizacijama (naziv, internetska stranica udruge, sjedište udruge, kontakt). Saznalo se koje je područje djelovanja i aktivnosti organizacija, provode li aktivnosti iz STEM područja ili bi to željele u budućnosti. Iz zaključka analize prvog upitnika sastavljena su pitanja za drugi upitnik.

U drugom upitniku dobili smo informacije o adresi sjedišta udruge, ciljanim skupinama, iskustvu u provođenju EU i nacionalnih projekata kao Prijavitelj i Partner, broju zaposlenih, godišnjem prosjeku uključivanja volontera u rad udruge, prostornim resursima, posjedovanju vozila, akterima s kojima organizacije surađuju u provedbi projekata, aktivnosti i radionica, o razvoju ili posjedovanju instalacije ili aplikacije u području STEM-a s kratkim opisom te informaciju o tome sudjeluju li organizacije u javnim savjetovanjima vezanim uz područje u kojem djeluju.

Organizacije su informirane o adresaru organizacija koje se bave STEM-om koji će biti dostupan na web stranici projekta SCOPE. Dobiveni prijedlog podataka koje bi željele saznati iz adresara o drugim organizacijama civilnog društva, a koji bi im pomogli pri daljnjem radu i umrežavanju bit će uzet u obzir prilikom izrade adresara.

U sklopu projekta formira se tematska mreža STEM kao pokretač društva čiji je cilj unapređenje STEM područja u RH. Na pitanje o želji za uključivanjem u rad tematske mreže 97,1 % organizacija izrazilo je želju da se aktivno, povremenim uključivanjem ili informativno uključi u rad tematske mreže.

Uključite se u adresar organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem!

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” provodi se mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, s ciljem kreiranja adresara koji će služiti jačanju kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Ovu aktivnost provodi udruga Fablab, nositelj projekta i partnerska udruga Hrvatsko interdiciplinarno društvo. Tijekom 2021. godine mapirano je više od 1.600 organizacija civilnoga društva koje djeluju u STEM području. Prikupljanje informacija o tome koje se organizacije bave STEM područjem odvijalo se uvidom u Registar udruga, prikupljanjem prijedloga članova projektnog konzorcija te prikupljanjem informacija na web stranicama i društvenim mrežama.

Kako bi se provjerila aktivnost organizacija civilnoga društva u STEM području i zainteresiranost za ulazak pojedine organizacije u adresar, kreirana su dva upitnika koja se online putem šalju organizacijama civilnoga društva koje su do sada mapirane kao one koje se bave STEM područjem / dio njihovih aktivnosti je u ovom području / zainteresirane su za uključivanje STEM aktivnosti u svoj rad.

Na prvi upitnik odgovorile su 182 organizacije, od kojih se 78 %  u svojim aktivnostima doticalo tema prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike, odnosno STEM područja.

Organizacijama civilnoga društva koje su odgovorile na prvi upitnik, potvrdile da se bave STEM područjem i iskazale interes za uključivanjem u adresar, poslan je drugi upitnik kojim se dobiva detaljniji uvid u aktivnosti, interese i potrebe.

Ispunjavanje drugog upitnika trenutno je u tijeku.

Ukoliko ste organizacija civilnoga društva koja se bavi STEM područjem ili se dio vaših aktivnosti odnosi se na ovo područje, a nije do vas došla informacija o kreiranju adresara i upit za ispunjavanje upitnika, oba je upitnika moguće ispuniti klikom na poveznice u nastavku.

Mapiranje organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH:

Upitnik 1. https://forms.gle/JqrNzMQFSFgSgP54A

Upitnik 2. https://forms.gle/aCdTWH2GxFqcyyJeA

Napomena: Potrebno je ispuniti oba upitnika!

Informiranje o napretku rada na projektnom elementu „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“

U sklopu projektnog elementa “Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva” udruga FabLab i projektni konzorcij provode ispitivanje javnog mijenja s ciljem prikupljanja relevantnih podataka za zagovaranje potreba i promjena u STEM području.

Tijekom 2021. godine, u veljači, lipnju i prosincu provedene su 3 fokus grupe koje su obuhvatile relevantne predstavnike quadruple helix modela, odnosno 12 stručnih osoba koje su doprinijele kontruktivnim raspravama i zaključcima fokus grupa.

U sklopu ovog elementa, trenutno se provode i anketna istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja, na temelju pitanja čiji je okvir kreirao projektni konzorcij, a oblikovao stručni suradnik iz područja društvenih znanosti. Terenski dio istraživanja provodi agencija IPSOS, a istraživanjem se obuhvaća opća populacija, u dobi od 18 do 65 godina.

U tijeku je i provedba ukupno 10 individualnih i grupnih rasprava koje se provode s različitim dionicima koji su od strane konzorcija prepoznati kao oni koji su relevantni progovarati o tematici STEM područja, a to su predstavnici: odgojno-obrazovnih djelatnika, organizacija civilnoga društva, medija, lokalnih vlasti, poduzetnici te popularizatori znanosti. Putem rasprava nastojat će se dobiti uvid u ulogu pojedinih dionika u STEM području, koje su trenutne aktivnosti i kako vide potencijalne buduće aktivnosti u tom području, koja je njihova vizija uloge civilnog društva u razvoju STEM područja i sl. Cilj je dobivenim podacima dopuniti okvir za daljnje kreiranje smjernica javnih politika u STEM području.

Prikupljeni i obrađeni rezultati ispitivanja javnog mnijenja bit će objavljeni na web stranicama nositelja projekta i konzorcija, na društvenim mrežama i u drugim medijima.

Jučer su započele STEAM radionice u sklopu projekta “Znanost spaja ljude”

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla 21. veljače 2022. godine započele su radionice koje udruga FabLab i nositelji projekta provode u sklopu projektnog elementa 3. “Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene”.

Radionice se provode od 21. do 24. veljače 2021. godine, a namijenjene su učenicima osnovnih i srednjih škola.

Više o radionicama i rasporedu nalazi se na web stranici Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Kako je bilo na dosadašnjim radionicama, pogledajte u galeriji fotografija!

Radionice u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u sklopu projekta “Znanost spaja ljude”

U sklopu projekta „Znanost spaja ljude“ udruga FabLab s projektnim partnerima, u periodu od 21. do 24. veljače 2022. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla provodi više radionica iz STEAM područja namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola. Provedba radionica uključuje i popratne anketne upitnike namijenjene učenicima s ciljem ispitivanja pojmova motiviranosti, kreativnosti i poduzetnosti. Od sudionika se očekuje da nakon radionice ispune anoniman upitnik za potrebe znanstvenog istraživanja. Radionice provode edukatori iz organizacija civilnog društva uz mentorstvo suradnika s Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje, institucija koje su partneri u projektu. 

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a mjesto na radionici možete rezervirati putem maila info@fablab.hr ili br. mob. 092/300 0181. Mjesto na radionici je rezervirano nakon što zaprimite povratni mail ili usmenu potvrdu putem telefona. 

Za sudjelovanje maloljetne djece roditelji/skrbnici prilikom dolaska ispunjavaju suglasnost za sudjelovanje i fotografiranje/snimanje pojedinih dijelova radionice. 

Radionice se provode uz poštivanje aktualnih epidemioloških mjera. 

Više o radionicama i rasporedu možete pronaći na web stranici Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Facebook-u FabLab Hrvatska

Predstavljanje analize preliminarnih rezultata istraživanja koje provodi Institut Ruđer Bošković u sklopu projekta “Znanost spaja ljude”

Povodom  Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, 11. veljače 2021. godine ispred Instituta Ruđer Bošković u medijima je predstavljena analiza preliminarnih rezultata istraživanja koje, pod vodstvom kooordinatora dr.sc. Marka Košičeka provodi IRB.

Istraživanjem se ispituje motivacija učenika/ca za STEM područje, a više o preliminarnim rezultatima možete pročitati u službenoj objavi IRB-a, dostupnoj na sljedećoj poveznici: “ZA žene i djevojke u znanosti”.

Održana treća fokus grupa u sklopu projekta „Znanost spaja ljude“

Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 17. prosinca 2021. održana je treća, ujedno i posljednja fokus grupa u sklopu projekta.


Fokus grupu je, kao i prethodne, moderirala dr.sc. Kristina Careva, stručnjakinja za participaciju. Uvodni govor, s kratkim izlaganjem o do sada odrađenim aktivnostima u sklopu projekta održao je znanstveni voditelj projekta, mr. sc. Roberto Vdović, predstavnih Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Sudionici ove fokus grupe bili su: mr.sc. Roberto Vdović (Arhitektonski fakultet), dr.sc. Marko Košiček (Institut Ruđer Bošković), gđa. Dunja Potočnik (Institut za društvena istraživanja), gđa. Tina Marković (CARnet), gdin. Petar Čuček (Astronomsko društvo Višnjan) i gdin. Krešimir Čanić (Fakultet strojarstva i brodogradnje). Ostali sudionici nažalost, nisu mogli prisustvovati fokus grupi, no bili su u mogućnsoti svoje komentare dostaviti pisanim putem.


Tema treće fokus grupe bio je detaljan osvrt na prijedlog upitnik uz pomoć kojeg će se provoditi anketna istraživanja, u svrhu ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva. Uz pomoć dobivenih informacija o zaključcima prethodne dvije fokus grupe, kao i informacijama o temama i napretku znanstvenih istraživanja znanstvenih institucija koje sudjeluju u projektute na temelju uvida u stručnu literaturu koja se odnosi na STEM područje, prijedlog upitnika su pripremali stručnjaci iz društvenog područja, stoga je detaljan uvid stručnjaka iz STEM područja bio izuzetno koristan. S obzirom da je kreirani prijedlog upitnika namijenjen ispitivanju opće populacije, otvoreno je i pitanje provedbe individualnih i grupnih rasprava te su se sudionici fokus grupe osvrnuli su se i na pojedine grupe koje su relevantne za sudjelovanje u raspravama.

Susret popularizatora znanosti

Dana 1. listopada 2021. godine u Tehničkom muzeju Nikola Tesla održan je “Susret popularizatora znanosti”, događanje koje se u organizaciji udruge FabLab održalo drugu godinu zaredom.

Cilj susreta popularizatora znanosti jest okupiti predstavnike organizacija civilnoga društva koji se bave popularizacijom znanosti/STEM područjem u RH u svrhu umrežavanja i otvaranja mogućnosti za zajedničku suradnju.

Ovogodišnji susret bio je posvećen predstavljanju projekta “Znanost spaja ljude” i uspostavu tematske mreže “STEM kao pokretač društva”, s naglaskom na projektni element “Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže.

Znanstveni voditelj projekta, mr.sc. Roberto Vdović predstavio je dosadašnji rad udruge FabLab, nositelja projekta i partnerske udruge Hrvatsko interdisciplinarno društvo u sklopu projektnog elementa. Tijekom 2021. godine aktivno se radilo na prikupljanju informacija o organizacijama civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH. Kreiran je upitnik koji je poslan izdvojenim organizacijama civilnoga društva, u svrhu prikupljanja više informacija o aktivnostima koje OCD-i obavljaju, ispitivanju njihovih potreba te provjeru zainteresiranosti za uključivanje u bazu organizacija koje se bave STEM područjem.

Susret popularizatora znanosti bio je usmjeren raspravi o potrebama organizacija civilnoga društva i kreiranju jedinstvene baze onih koje djeluju u STEM području, s naglaskom na raspravu o tome koje bi informacije bilo korisno prikazati u bazi. Rasprava je donijela konkretne prijedloge o potrebnim informacijama koje će doprinijeti međusobnom umrežavanju, pregledu aktivnosti i događanja na nacionalnoj razini. Dobivene informacije predstavnika organizacija civilnoga društva ugradit će se u daljnju provedbu projektnog elementa, ali i planove rada tematske mreže “STEM kao pokretač društva”.

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” provedena je grupna rasprava pod nazivom “Inovativni pristupi (u) obrazovanju”

U sklopu projektnog elementa “Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva”, dana 1. listopada 2021. godine u prostoru Tehničkog muzeja Nikola Tesla provedena je prva grupna rasprava.

Sudionici rasprave bili su inspirativni predavači:

  • Casey Shea, Sonoma State University & Makers Education Collective, SAD
  • Piet Gyromprez, My Machine Global, Belgija
  • Alexandre Boutaud, Vulca European Program, Francuska
  • Korado Korelević, Astronomsko društvo Višnjan, Hrvatska

Moderator rasprave bio je znanstveni voditelj projekta “Znanost spaja ljude” ispred Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – mr.sc. Roberto Vdović, predsjednik i osnivač udruge FabLab.

Rasprava je tematizirala je pitanje institucionalnog i izvaninstitucionalnog obrazovanja te njihovog povezivanja. Osim toga, prikazani su primjeri dobre prakse, a sudionici su razmijenili iskustava u praktičnom radu. Grupnoj raspravi prisustvovalo je 40ak sudionika, predstavnika nekoliko organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, predstavnici akademske zajednice, odgajatelji te odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola.

Danas je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održana druga fokus grupa u sklopu projekta „Znanost spaja ljude”

Danas, u srijedu 30. lipnja 2021. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održana je druga fokus grupa u sklopu projekta „Znanost spaja ljude”. Prva fokus grupa održana je početkom ove godine, 14. veljače, također na Arhitektonskom fakultetu.

Prvu, ali i drugu fokus grupu moderirala je dr.sc. Kristina Careva, stručnjakinja za participaciju, a sudjelovali su Kristina Duvnjak iz udruge Bioteka, Krešimir Čanić kao predstavnik Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Marko Petančić i Lucija Prstec Smolčec iz udruge Carpe Diem, Tanja Djaković iz Školske knjige, Marijo Zrna iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Petar Čuček iz Astronomskog društva Višnjan, mr.sc. Roberto Vdović s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i predstavnici Fablaba.

Ključna tema ove fokus grupe svakako je bilo pitanje financiranja i dugoročne održivosti organizacija koje se bave popularizacijom znanosti i STEAM područja. Udruge kao najčešći organizacijski oblik koji objedinjuje aktere u ovom tipu djelatnosti, mahom se, zaključeno je, financiraju kroz projektnu logiku, a značajno manje kroz donacije i gospodarsku djelatnost. Okupljeni su se složili da je put prema dugoročnoj održivosti u promjeni strukture ovih udjela u financiranju i to tako da se smanji vrijednost financiranja iz projektne osi, a povećaju prihodi od gospodarske djelatnosti i donacija.

Drugo pitanje koji je s naročitom pozornošću istražila fokus grupa bilo je vezano uz dobnu strukturu korisnika, odnosno ciljane publike populariziranja STEM područja i znanosti uopće. Je li ciljanu publiku, a naročito djecu, potrebno strogo dijeliti po dobi? Članovi radne grupe uputili su opaske o potrebi vršnjačkog učenja, odnosno izbjegavanja oslanjanja na postojeće taksonomije i modele rada. Upravo kroz napore udruga mogu se testirati neki novi načini premišljanja o obrazovanju, ali i njegovog prakticiranja, omogućivši tako da koncepti koji najviše obećavaju u budućnosti budu implementirani u formalne obrazovne procese.

Projekt “Znanost spaja ljude” provodit će se do kraja rujna 2023. godine, do kada će se uspostaviti tematska mreža u STEM području te donositeljima odluka predstaviti smjernice javnih politika za razvoj STEM područja u Hrvatskoj.