Baza OCD koje se bave STEM područjem

Na temelju iskazanog interesa, ispunjenih upitnika, iz adresara 1698 udruga koje se bave STEM područjem (prikupljeno 2021. godine), mapirali smo više od 150 organizacija civilnoga društva u RH koje se primarno bave STEM područjem ili neke od njihovih aktivnosti uključuju STEM područje (provedeno 2022. godine). Više od 50 organizacija je ispunilo oba upitnika i upravo za njih imamo potpune podatke te oni čine našu početnu online bazu organizacija koje se bave STEM područjem u RH i koja je dostupna na ovoj web stranici. Nadamo se da će Vam kreirana baza biti korisna i da ćete na nju uputiti i druge kojima bi ista bila korisna ili onima koji nisu dio baze, a bave se ovim područjem kako bismo ju i dalje nadopunjavali. Mapiranjem organizacija koje djeluju u STEM području ujedno smo i provjeravali interes organizacija za okupljanjem u tematskoj mreži „STEM kao pokretač društva“ kako bismo zajedničkim snagama mogli djelovati u zagovaranju zajedničkih potreba i vidljivosti našeg rada, mogućnostima financiranja naših aktivnosti i sličnim aktivnostima za kojima zajedno iskazan potrebe/interes. S obzirom na znatan odaziv, osim iskazanog interesa za uključivanjem organizacija civilnoga društva kao članice tematske mreže, za uključivanje u uži krug organizacija (a koji ćemo naknadno širiti) uzeti su u obzir i drugi kriteriji kao što su i ispunjavanje oba pristigla upitnika o mapiranju, bavljenje primarno STEM područjem te dosadašnje iskustvo sudjelovanja u javnim savjetovanjima i/ili zagovaranju promjena u STEM području.

Karta mapiranih dionika nalazi se na slijedećoj karti.

Pristup ovoj bazi ograničen je za sada samo na članove tematske mreže.