Danas je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održana druga fokus grupa u sklopu projekta „Znanost spaja ljude”

Danas, u srijedu 30. lipnja 2021. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održana je druga fokus grupa u sklopu projekta „Znanost spaja ljude”. Prva fokus grupa održana je početkom ove godine, 14. veljače, također na Arhitektonskom fakultetu.

Prvu, ali i drugu fokus grupu moderirala je dr.sc. Kristina Careva, stručnjakinja za participaciju, a sudjelovali su Kristina Duvnjak iz udruge Bioteka, Krešimir Čanić kao predstavnik Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Marko Petančić i Lucija Prstec Smolčec iz udruge Carpe Diem, Tanja Djaković iz Školske knjige, Marijo Zrna iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Petar Čuček iz Astronomskog društva Višnjan, mr.sc. Roberto Vdović s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i predstavnici Fablaba.

Ključna tema ove fokus grupe svakako je bilo pitanje financiranja i dugoročne održivosti organizacija koje se bave popularizacijom znanosti i STEAM područja. Udruge kao najčešći organizacijski oblik koji objedinjuje aktere u ovom tipu djelatnosti, mahom se, zaključeno je, financiraju kroz projektnu logiku, a značajno manje kroz donacije i gospodarsku djelatnost. Okupljeni su se složili da je put prema dugoročnoj održivosti u promjeni strukture ovih udjela u financiranju i to tako da se smanji vrijednost financiranja iz projektne osi, a povećaju prihodi od gospodarske djelatnosti i donacija.

Drugo pitanje koji je s naročitom pozornošću istražila fokus grupa bilo je vezano uz dobnu strukturu korisnika, odnosno ciljane publike populariziranja STEM područja i znanosti uopće. Je li ciljanu publiku, a naročito djecu, potrebno strogo dijeliti po dobi? Članovi radne grupe uputili su opaske o potrebi vršnjačkog učenja, odnosno izbjegavanja oslanjanja na postojeće taksonomije i modele rada. Upravo kroz napore udruga mogu se testirati neki novi načini premišljanja o obrazovanju, ali i njegovog prakticiranja, omogućivši tako da koncepti koji najviše obećavaju u budućnosti budu implementirani u formalne obrazovne procese.

Projekt “Znanost spaja ljude” provodit će se do kraja rujna 2023. godine, do kada će se uspostaviti tematska mreža u STEM području te donositeljima odluka predstaviti smjernice javnih politika za razvoj STEM područja u Hrvatskoj.

Zaključci prve fokus grupe u sklopu projekta „Znanost spaja ljude (SCOPE)“

U svrhu ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, u sklopu projekta “Znanost spaja ljude” predviđene su tri fokus grupe kao doprinosa pripremi istraživanja s ciljem formiranja prijedloga javnih politika u sklopu uspostave tematske mreže “STEM kao pokretač društva”.
U sve tri sudjeluju isti sudionici te se trude, gradeći dijalog u direktnoj i online komunikaciji, doći do zajedničkih zaključaka koji će poslužiti u izradi smjernica za razvoj javnih politika. Koncept rada zajednički su osmislili djelatnici FabLaba i dr.sc. Kristina Careva s Arhitektonskog fakulteta koja je i moderatorica.
Ukupno 12 sudionika dolaze iz različitih struka te su zaposleni na različitim pozicijama čime se željela dobiti što bolja pokrivenost svih uključenih u temu, od pripadnika akademske zajednice preko članova udruga do osoba iz upravljačkih struktura i ekonomskog sektora. Sudionici su: Krešimir Čanić, Petar Čuček, Tanja Djaković, Kristina Duvnjak, dr.sc. Marko Košiček, Tina Marković, Helena Matuša, Aleksandra Podrebarac, dr.sc. Dunja Potočnik, Marin Trošelj, mr.sc. Roberto Vdović i Marijo Zrna. Na prvoj fokus grupi razgovaralo se prevnstveno o važnosti i ulozi “A” (art – umjetnost) u akronimu STE[A]M te definiranju ciljeva i ciljnih skupina za popularizaciju znanosti. Sudionici su nakon razgovora, svoje stavove dodatno iznosili i obrazlagali u online upitniku.
Generalni zaključci prve fokus grupe (uključujući uživo održan razgovor i online upitnik nakon održane fokus grupe) su:

  • ispravnije je koristiti akronim STEAM;
  • popularizacija znanosti treba pružiti mogućnost učenja koji institucionalno obrazovanje ne
    pruža, ali također treba i nadograđivati naučeno u školi;
  • važno je obraćati se svim dobnim skupinama, ali primarno djeci;
  • važno je obraćati se i zainteresiranim i nezainteresiranim skupinama te posebno roditeljima;
  • popularizacija znanosti može unaprijediti rad s osjetljivim skupinama.

Održana prva fokus grupa projekta “Znanost spaja ljude”

U četvrtak, 18. veljače 2021. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je prva od planirane tri fokus grupe u okviru projekta Znanost spaja ljude (SCOPE), sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, a čiji je nositelj FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije.  

Ovo je prva aktivnost u nizu planiranih u projektu čiji je zajednički cilj stvaranje poticajnog okruženja za razvoj i unapređenje STEM područja te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanju javnih politika u STEM području. 

Fokus grupu moderirala je dr.sc. Kristina Careva, stručnjakinja za participaciju, a okupljene sudionike na početku je pozdravio i dekan fakulteta, prof.dr.sc. Bojan Baletić. 

Članovi fokus grupe su: Krešimir Čanić (popularizator znanosti), Petar Čuček (voditelj edukacijskog programa Znanstveno edukacijskog centra Višnjan), Kristina Duvnjak (izvršna direktorica udruge Bioteka), Tanja Djaković (profesorica matematike i fizike, bivša pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja), Marko Košiček (stručni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković), Helena Matuša (zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije), Tina Marković (voditeljica Centra potpore u CARNET-u), Aleksandra Podrebarac (voditeljica Centra za mlade u Grabriku i volonterskog centra VolonterKA), Dunja Potočnik (viša znanstvena suradnica Instituta za društvena istraživanja), Marin Trošelj (suosnivač STEMI.Education i pokretač projekta Škola budućnosti), Roberto Vdović (predsjednik udruge FabLab, popularizator znanosti i znanstveni voditelj projekta) i Marijo Zrna (organizator komunikacije s javnošću i posjeta Tehničkog muzeja Nikola Tesla). 

Na prvoj fokus grupi raspravljalo se o ulozi slova “A” (art) u akronimu STEAM tj. o (ne)važnosti smještanja umjetnosti unutar STEM područja. Nadalje, govorilo se o ciljnim skupinama kojima je popularizacija znanosti namijenjena te različitim metodama popularizacije znanosti sukladno detektiranim ciljnim skupinama. Svi sudionici dali su izniman doprinos raspravi na čemu im zahvaljujemo!

U nastavku provedbe projekta održat će se još minimalno dvije fokus grupe. Svaku fokus grupu pratit će aktivnosti ispitivanja javnog mnijenja i anketna istraživanja te individualne i grupne rasprave, a sve u cilju postavljanja teza znanstvenih istraživanja. 

Najrelevantniji podaci na temelju kojih se mogu lobirati i zagovarati potrebe i nužne promjene u STEM području svakako su oni sa znanstvenom utemeljenošću te su, stoga, znanstvena istraživanja preduvjet za provedbu aktivnosti izrade smjernica za razvoj javnih politika te za provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka. 

Projekt “Znanost spaja ljude” provodit će se do kraja rujna 2023. godine, do kada će se uspostaviti tematska mreža u STEM području te donositeljima odluka predstaviti smjernice javnih politika za razvoj STEM područja u Hrvatskoj.

Započete aktivnosti konstituiranja fokus grupa na projektu “Znanost spaja ljude”

Nositelj projekta Znanost spaja ljude (eng. “SCOPE” – Science COnnecting PEople), udruga FabLab te projektni partneri započeli su početkom siječnja 2021. godine rad na aktivnostima provedbe ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanja potreba društva. 

Rad na projektnom elementu započeo je početkom siječnja radnim sastankom na Arhitektonskom fakultetu na kojem su sudjelovali predstavnici Arhitektonskog fakulteta, Instituta Ruđer Bošković i udruge FabLab. Sastanku se pridružila i dr.sc. Kristina Careva u ulozi stručnjakinje za participaciju. Dr. sc. Careva preuzela je ulogu pripreme i koordiniranja ukupno tri fokus grupe u kojima će se, uz ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, definirati teme istraživanja koja će se provoditi tijekom ovog, trogodišnjeg projekta. 

Drugom radnom sastanku, sredinom siječnja, nazočili su predstavnici akademske i istraživačke zajednice kako bi mogli dati svoj doprinos u definiranju provedbe ovog elementa. Dr.sc. Careva sudionicima je predložila dinamiku provedbe te projektne aktivnosti u okviru ovog elementa. 

Kako bi se definirali sudionici budućih fokus grupa po metodologiji četverostruke spirale (quadruple helix), osim akademske i istraživačke zajednice, u predlaganje članova fokus grupa uključili su se i predstavnici organizacija civilnog društva. Prva fokus grupa u sklopu ovog elementa planirana je u veljači 2021. godine.

Započete aktivnosti uspostave tematske mreže “STEM kao pokretač društva”

Hrvatsko interdisciplinarno društvo, u svojstvu partnera na projektu te nositelj projekta, udruga FabLab započeli su u prosincu 2020. godine rad na projektnom elementu 1: Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže. 

Projektni element sastoji se od aktivnosti mapiranja organizacija civilnog društva koje provode aktivnosti u području STEM-a, provedbe analize dionika, kreiranja prijedloga upitnika koji će se slati organizacijama civilnoga društva, slanja upitnika OCD-ima koji se bave STEAM područjem,  analize podataka dobivenih iz upitnika, kreiranja dodatnog upitnika kojim se provjerava zainteresiranost za uključivanje u tematsku mrežu, kreiranja adresara organizacija civilnoga društva koje se bave STEAM područjem u RH, kreiranja mape zainteresiranih/potencijalnih dionika za uključivanje u tematsku mrežu te izrade i potpisivanja Sporazuma o suradnji s partnerskim organizacijama u okviru projekta te s najmanje šest dodatnih organizacija izvan projektnog konzorcija. 

Predstavnici Hrvatskog interdisciplinarnog društva i FabLab-a do sada su održali dva virtualna sastanka na kojima je dogovorena dinamika rada na projektnom elementu. Trenutno se radi na pripremi upitnika za organizacije civilnoga društva kojeg iste mogu očekivati početkom ožujka.

Početak projekta SCOPE

Dana 28. listopada 2020. godine udruga FabLab, u funkciji nositelja projekta, potpisala je tripartitni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. 

Projekt „SCOPE“ financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, područja STEM kao pokretač društva, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Fablab