Akteri

FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije osnovana je 2013. godine sa sjedištem u Zagrebu. Udruga je dio međunarodnog udruženja FabLab organizacija. FabLab ili laboratorij digitalne fabrikacije je mjesto je za igru, stvaranje, učenje, podučavanje, /mentoriranje, promišljanje – mjesto za učenje i kreiranje inovacija. FabLab pruža pristup okruženju, vještinama, materijalima i opremi, tj. naprednoj tehnologiji kako bi omogućio bilo kome bilo gdje da napravi (gotovo) sve.

Ciljevi udruge su promicanje digitalne fabrikacije kroz obrazovanje, znanstveno i umjetničko istraživanje i poduzetnički razvoj. Udruga želi poticati kreativnost i stvaranje novih ideja, kroz uključivost lokalnih zajednica, njihov održivi razvoj, uz zaštitu okoliša i odgovorno upravljanje resursima poticanjem kružne ekonomije.

Udruga svoje aktivnosti vodi kroz nekoliko područja djelovanja:

Prvu predstavlja obrazovanje, svih kojima je potrebno i koji žele, od najmlađih, do onih koji u svojim zrelim godinama žele proširiti svoje znanje. Drugu predstavlja interes za probleme lokalne zajednice, odnosno svih onih kojima tehnologija može pomoći u životu. Treću predstavlja razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja, odnosno provjera ideja i njihovo dovođenje do prototipa ili proizvoda. Četvrto područje djelovanja jest utjecaj na javne politike, u kojem području se provodi i projekt “SCOPE”. 

Rad udruge je javan i udruga je otvorena svima zainteresiranima za zanimljivosti u ovom dinamičnom području za koje se očekuje da bi moglo imati utjecaj veći od Interneta, te za koje se pretpostavlja da predstavlja novu industrijsku revoluciju.

Udruga FabLab djeluje kao nositelj projekta “SCOPE”. Nositelj projekta dužan je koordinirati projektne aktivnosti, odgovoran je za svu komunikaciju s Posredničkim tijelima uključujući i izvještavanje o provedbi projekta, dobiva doznake sredstava na račun i doznačuje ih partnerima, a u potpunosti je odgovoran i za sav sadržaj koji nastaje u okviru projekta.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pruža vrhunska znanja utemeljena na etički priznatim znanstvenim i umjetničkim spoznajama, te praktičnim vještinama na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao jedna od sastavnica prepoznatljivog i priznatog Sveučilišta. Sustavom fleksibilnog i mobilnog studiranja omogućuje se postizanje najšireg spektra vještina u okvirima arhitektonskog obrazovanja, sinteza edukativnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, kako za studente, tako i za nastavno osoblje.

U okviru projekta pri Arhitektonskom fakultetu bit će zaposlen znanstveni voditelj projekta, mr..sc. Roberto Vdović. Zaposlenici Arhitektonskog fakulteta sudjeluju u aktivnostima fokus grupa, anketnim istraživanjima i ispitivanjima, provedbi radionica te individualnim i grupnim raspravama. Nadalje, partner sudjeluje u provedbi znanstvenih istraživanja, izradi smjernica za razvoj javnih politika, provođenju analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija te u zagovaračkim aktivnostima za provedbu izrađenih smjernica javnih politika. 

Fakultet strojarstva i brodogradnje vodeća je institucija u obrazovanju, znanosti i stručnosti u Republici Hrvatskoj, u području strojarstva i brodogradnje, a zadnja dva desetljeća i zrakoplovstva. Kontinuirano i odgovorno obrazuje mlade naraštaje, ali provodi i cjeloživotnu izobrazbu stručnjaka koji su perjanice razvoja velikog dijela gospodarstva te generator ideja njegova razvoja.  U nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti uključuju se najnovija znanstvena postignuća iz postojećih područja (konstruiranja, brodogradnje, zrakoplovstva, energetike, termotehnike i procesne tehnike, motora i vozila, proizvodnih tehnologija, industrijskog inženjerstva, inženjerstva materijala), a otvaraju se i nova (računalno inženjerstvo i simulacije, mehatronika i robotika, medicinsko inženjerstvo, nanotehnologije, vojne tehnike, mjeriteljstvo, osiguravanje i upravljanje kvalitetom). 

Putem svojih predstavnika Fakultet strojarstva i brodogradnje sudjelovat će u aktivnostima fokus grupa, anketnim istraživanjima i ispitivanjima, provedbi radionica te individualnim i grupnim raspravama. Nadalje, FSB sudjeluje u provedbi znanstvenih istraživanja, provođenju analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija te u aktivnostima strukturiranih dijaloga i donositelja odluka u cilju utjecaja na oblikovanje javnih politika u STEM području. 

Institut Ruđer Bošković je najveći hrvatski znanstveno-istraživački centar multidisciplinarnog karaktera.

Misija Instituta jest vrhunski znanstveno-istraživački rad u području prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti s doprinosom visokom obrazovanju te suradnja s gospodarstvom temeljena na vrhunskim znanstvenim istraživanjima.

Na Institutu se trenutačno provodi više od 200 projekata, pri čemu je više od polovine ukupnih sredstava financirano projektima Europske unije i drugim međunarodnim izvorima.

Na Institutu je smještena i kapitalna znanstveno-istraživačka oprema u vrijednosti od preko 100 milijuna kuna. Institut je također vodeća institucija u Republici Hrvatskoj u broju radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, posebno u kategoriji najprestižnijih časopisa.

Putem svojih predstavnika Institut Ruđer Bošković sudjelovat će u aktivnostima fokus grupa, anketnim istraživanjima i ispitivanjima, provedbi radionica te individualnim i grupnim raspravama. Nadalje, Institut će sudjelovati  u provedbi znanstvenih istraživanja i izradi znanstvenih članaka, izradi smjernica za razvoj javnih politika, provođenju analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija te u aktivnostima strukturiranih dijaloga i donositelja odluka u cilju utjecaja na oblikovanje javnih politika u STEM području. 

Astronomsko društvo Višnjan i Zvjezdarnica Višnjan su neprofitne organizacije sa 40-godišnjom tradicijom djelovanja. Smješteni su u Višnjanu, na rubu zapadnoistarske visoravni. Iako je s Višnjanske zvjezdarnice otkriveno mnogo malih tijela Sunčeva sustava, krug djelatnosti Zvjezdarnice nije ograničen samo na astronomiju. Uz sestrinske organizacije provode niz edukacijskih projekata u cijelom STEAM području, s naglaskom na rad s visoko motiviranim i darovitim učenicima. Misija ADV-a je motivirati, odgajati i podupirati djecu, učitelje, roditelje da izraze svoju darovitost te da izrastu u eksperte, edukatore i lidere sposobne stvarati i upravljati svijetom koji dolazi.

U okviru projekta “SCOPE” Astronomsko društvo Višnjan sudjeluje u aktivnostima fokus grupa, anketnim istraživanjima i ispitivanjima, provedbi radionica te individualnim i grupnim raspravama. Nadalje, partner sudjeluje u provedbi znanstvenih istraživanja, provođenju analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija te u zagovaračkim aktivnostima za provedbu izrađenih smjernica javnih politika. 

Od osnutka  2004. godine, Hrvatsko interdisciplinarno društvo surađivalo je i surađuje s većim brojem organizacija civilnog društva, odgojno–obrazovnih i znanstvenih institucija na i drugih organizacija s kojima dijeli ciljeve. Kontinuirano i intenzivno sudjeluje u aktivnostima vezanim uz STE(A)M.

Ciljevi Društva su promicanje interdisciplinarnost znanstvenih i stručnih istraživanja putem doprinosa razvoju interdisciplinarne metodologije, izravnog i sustavnog rada s učenicima, studentima i mladima, okupljanja osoba i društava zainteresiranih za unaprjeđenje interdisciplinarnih istraživanja, te omogućavanja i poticanja razmjene njihovih mišljenja, iskustava i informacija. 

Od 2007. do 2017. godine HID suorganizira Malu meteorološku radionicu, u sklopu kojega je 2010. izdana i knjiga “Mali meteorolog” koja je potvrđena kao pomoćno nastavno sredstvo u nastavi osnovne škole. Udruga je suorganizator događanja „STEAM tjedan“ te nositelj projekta „STEM tjedan“ tijekom 2017./2018. godine. Provoditelj je redovitog godišnjeg Državnog natjecanja i smotre „Opisujemo sustave“ koje organiziraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i  Agencija za odgoj i obrazovanje te izdavač međunarodnog znanstvenog časopisa INDECS – Interdisciplinary Description of Complex Systems, koji izlazi kontinuirano od 2003. godine u tiskanom i elektroničkom izdanju.

Udruga je nositelj Inicijalne programske podrške u području STEM i OCD čiji je cilj umrežiti sve organizacije (znanstvene, odgojno-obrazovne, organizacije civilnog društva i dr.) u Republici Hrvatskoj koje se bave STEM područjem, kako bi se doprinijelo većem doprinosu STEM područja na razvitak RH.

U okviru projekta “SCOPE” HID je zadužen za provedbu aktivnosti mapiranja organizacija civilnog društva koje provode aktivnosti u području STEM-a, provedbu analize dionika, kreiranje adresara organizacija civilnoga društva koje se bave STEAM područjem u RH te kreiranje mape zainteresiranih/potencijalnih dionika za uključivanje u tematsku mrežu. Dodatno, zaposlenik HID-a bit će angažiran i na provedbi aktivnosti analize društvenog utjecaja te aktivnostima provedbe strukturiranog dijaloga. 

Udruga Profesor Baltazar osnovana je u cilju promicanja i poticanja znanja i inovativnosti u bazičnim i primijenjenim znanostima, stvaralaštva i kreativnosti u umjetničkim područjima i kulturi, te promocije društveno-odgovornog poslovanja i načela održivog razvoja. Udruga djeluje u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja. 

Kroz svoj dosadašnji rad, udruga je osmislila inovativni model sinergiziranja lokalne samouprave s organizacijama civilnog društva aktivnim u STEAM području kako bi kroz suradnički razvojni model, mobiliziran oko ideje popularizacije znanosti i poticanja STEAM-a, doprinijeli razvoju obrazovanja, lokalne zajednice, civilnog društva, a u širem smislu i gospodarstva i turizma. Misao vodilja i motivacija na kontinuiranom organiziranju događanja popularizacije znanosti u Hrvatskoj dugi niz godina bila je ideja i namjera da se mobiliziraju relevantni dionici u Hrvatskoj u projekt izgradnje i otvaranja Znanstvenog edukativno-zabavnog centra.

Centralni godišnji događaj je organizacija manifestacije Znanstveni piknik koju udruga organizira od 2012. godine i koja je postala najveća znanstvena manifestacija u RH koju je do danas posjetilo preko 150.000 posjetitelja i posjetiteljica. Cilj manifestacije namenjene za širu javnost je promocija i popularizacija znanosti prvenstveno među mladima. 

Kroz format manifestacije Znanstveni piknik udruga okuplja brojne udruge iz područja STEAM-a, uključujući i vodeće znanstvene institucije kao što su Institut Ruđer Bošković, Institut za fiziku i mnoge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni piknik je platforma koja stoji na raspolaganju udrugama, pojedincima, znanstvenim i obrazovnim institucijama da kroz nju pokažu svoje projekte popularizacije prirodnih znanosti, STEM područja, robotike, 3D printinga i svih naprednih tehnologija koje donosi 4. industrijska revolucija, te okuplja i poslovni sektor koji vidi interes u promociji znanosti i ulaganju u mlade ljude.

Udruga Profesor Baltazar nositelj je Inicijalne programske podrške u području STEM i razvoj lokalne zajednice.

Zaposlenik udruge odgovoran je za cjelokupnu provedbu elementa promidžbe i vidljivosti projekta, sukladno pravilima EU. Članovi udruge sudjelovat će u aktivnostima fokus grupa te u aktivnostima strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka.

Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih CARPE DIEM  je 2005. godine s ciljem razvoja kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih te podizanja ukupne kvalitete života u lokalnoj zajednici.  Udruga najvećim dijelom radi s mladima pokrivajući sva područja života mladih kako bi doprinijeli razvoju boljih uvjeta života mladih na području karlovačke županije koji su nam i glavna ciljana skupina. Tijekom 15 godina postojanja, udruga Carpe Diem provela je preko 60 projekata, programa i inicijativa, pokrenuli smo brojne promjene u gradu, a ono što smatramo našim najvećim uspjehom su aktivne mlade osobe koje su našle sebe i smisao u životu, koje zadnjih godina organiziraju različita događanja u Karlovcu.

Od 2008. godine udruga vodi Centar za mlade Grabik koji je primjer dobre prakse suradnje Grada Karlovca i civilnog društva posebice udruga mladih i za mlade, u Hrvatskoj, ali i šire. Cilj Centra za mlade Grabrik je mobilizacija mladih i aktivno uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz provođenje programa informiranja mladih, poticanja i razvoja volonterstva, pružanje savjetovanja i edukacije za povećanje zapošljivosti mladih, razvoj kulture mladih, poticanje društvenog aktivizma mladih i uključivanja mladih u procese donošenja i provođenja lokalnih odluka u zajednici, organiziranje provođenja slobodnog vremena mladih, pružanje socio-pedagoške pomoći  mladima. 

Od 2013. udruga vodi i Lokalni volonterski centar VolonterKA koji ima za cilj povećati broj građana u volonterskim aktivnostima kroz informiranje i edukaciju, povećati broj organizatora volontiranja te osigurati uvjete za bolje vrednovanje volonterskog rada.

U okviru projekta SCOPE zaposlenici udruge Carpe Diem sudjelovat će u aktivnostima fokus grupa radi prijednosa svog iskustva u kreiranju javnih politika. Nadalje, udruga je zadužena za koordinaciju aktivnosti unutar elementa izrade smjernica za razvoj javnih politika te za mentoriranje organizacija civilnoga društva za uvođenje standarda kvalitete prilikom izrade prijedloga smjernica javnih politika. Udruga će, potom, sudjelovati i u aktivnostima analize društvenog utjecaja predloženih intervencija te u aktivnostima provedbe strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka. 

Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ osnovana je 2001. godine, a djeluje u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz uporabu računala, prvenstveno putem održavanja radionica informatičke pismenosti svim dobnim skupinama. Svrha djelovanja Udruge je prevencija svih oblika ovisnosti, socijalna inkluzija osoba s invaliditetom, razvoja i unapređenja kvalitete života djece, mladih i osoba starije životne dobi.

Članovi udruge sudjelovat će u provedbi radionica u svrhu provedbe znanstvenih istraživanja, s naglaskom osobe s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju kao ciljne skupine te u aktivnostima analize društvenog utjecaja predloženih intervencija i strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka. 

Udruga za  popularizaciju tehničke kulture „Mehatronik“ osnovana je 2015. godine u cilju popularizacije tehničke kulture, te razvijanja i promicanja tehničke kulture, sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.

Od tada je samostalno i u partnerstvu uspješno provela više gradskih i nacionalnih projekata od kojih ističemo „Sastavi svoj dron“, „Program elektronike i robotike“, „Sušare“ (financirani putem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi), zatim Projekt “3 u 3D” financiran od strane Grada Zagreba. Tijekom školske godine 2019./2020. Udruga Mehatronik bila je nositelj projekta “STEM Show”, a koji je provela s partnerskom udrugom FabLab, uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Trenutno je udruga Mehatronik partner na ESF projektu “Prozor u svijet”, čiji je nositelj Otvorena računalna radionica “Svi smo protiv”.

Radionice koje su se provodile u navedenim projektima izazvale su velik interes od strane osnovnih škola u kojima su provedene, ali i na mjestima na kojima su predstavljene: Festivalu znanosti, Znanstvenom pikniku te Tehničkom muzeju Nikola Tesla – u sklopu projekta „STEM tjedan”.

Iako je Udruga Mehatronik prilično mlada, stručni suradnici, članovi i volonteri koje okuplja mogu se pohvaliti brojnim postignućima i bogatim iskustvom rada u području civilnog društva, tehničke kulture, popularizacije znanosti, pripreme i provedbe projekata i radionica, što je bio i razlog njihovog okupljanja i osnivanja Udruge. Udruga broji znatan broj članova čiji će se entuzijazam i kvaliteta rada svakako pokazati u bliskoj budućnosti. 

U okviru projekta “SCOPE”  zaposlenik udruge Mehatronik provodit će terenska istraživanja te u aktivnostima strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka. 

 

Zadruga ZEZ – Znanstveno edukativni zabavni centar osnovana je od strane sedam osnivača među kojima su Udruga profesor Baltazar, Razvojna agencija – TPZ, Udruga kreativni atom, Hrvatske urbane mreže, Studio Kos, TOY2B d.o.o. i 123 print. d.o.o. s ciljem generiranja projektata povezivanja gospodarstva i znanosti.

Zadružni oblik partneri su izabrali kao platformu u okviru koje će osmišljavati i provoditi aktivnosti vezane na popularizaciju znanosti – poput Znanstvenog piknika – tijekom cijele godine, te pripremati natječajnu dokumentaciju za povlačenje sredstava iz EU fondova za izgradnju Znanstveno edukativno zabavnog centra u Zagrebu.

Prva aktivnost vezana je uz uspostavu privremenog Centra za popularizaciju znanosti koji će se smjestiti u Tehnološkom parku Zagreb na Zagrebačkom Velesajmu. Svakodnevne aktivnosti bit će vezane uz popularizaciju znanosti gdje će se kroz radionice i prve interaktivne izloške navikavati građane na prisutnost ustanove koja pripada novoj generaciji muzeja – u kojem je sav sadržaj interaktivan i služi edukaciji kroz igru i zabavu. Centar za popularizaciju znanosti će također postati centralna točka za sve aktivnosti i projekte kroz koje će se budući zaposlenici ZEZ centra pripremati i educirati u svim segmentima potrebnim za njegovo uspješno funkcioniranje.

Druga je aktivnost vezana uz pripremu dokumentacije za prijavu projekta ZEZ na EU fondove. Plan je da u roku od 2 godine CPZ u punoj snazi preraste u ZEZ – Znanstveno edukativno zabavni centar kao jedinstveno mjesto na kojem će se sjajno spajati obrazovanje, znanost, inovativnost i kreativnost.

Radi svojeg pravnog oblika koji uključuje povezivanje različitih dionika, zadruga će u okviru projekta SCOPE voditi aktivnosti unutar elementa 2 projekta: provedbe ispitivanja javnog mnjenja i ispitivanja potreba društva, a sudjelovat će i u aktivnostima provedbe strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka. 

Krapinsko-zagorska županija od 1. siječnja 2020. godine provodi projekt uspostave znanstvenog edukativno-zabavnog centra na području grada Donja Stubice. Županija prepoznaje kako u Hrvatskoj postoji potreba za popularizacijom znanosti i edukacije, te da uspostava znanstvenog edukativno-zabavnog centra predstavlja dobru osnovu za popularizaciju znanosti i edukaciju, kao i razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potporu poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

Zaposlenica Krapinsko-zagorske županije sudjelovat će u aktivnostima provedbe analize društvenog utjecaja predloženih intervencija te u provedbi strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka.