Aktivnosti

U SKLOPU PROJEKTA PLANIRANO JE PROVESTI SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

 1. Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže 
 • Izrada adresara OCD-a koji se bave STEM područjem u RH
 • Mapiranje zainteresiranih dionika za uključivanje u tematsku mrežu
 • Osnivanje i osiguravanje održivosti tematske mreže “STEM kao pokretač društva”

 1. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanja potreba društva
 • Provedba tri fokus grupe
 • Provedba šest anketnih istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja
 • Realizacija deset individualnih i grupnih rasprava
 1. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 • Provedba triju znanstvenih istraživanja predvođena visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama
 • Realizacija četrdeset terenskih istraživanja/radionica iz STEM područja
 • Izrađena četiri znanstvena i dva stručna članka
 1. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 • izrađeno šest smjernica za razvoj javnih politika
 1. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 • Provedba šest analiza društvenih utjecaja predloženih intervencija
 • Provedba sedam anketa utjecaja STEM-a na različite dionike u društvu
 1. Provedba strukturiranih dijaloga svih dionika i donositeljima odluka
 • Formiranje četiri radne skupine
 • Provedba šest strukturiranih dijaloga