Opis projekta

Posljednji podaci nedvosmisleno ukazuju na manjak studenata u STEM (Science, Technics, Engineering, Mathematics) programima i manjku stručnjaka u pojedinim STEM područjima. Potreba za djelovanjem u STEM području na nacionalnoj je razini prepoznata u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije – gdje stoji  da su znanja i vještine koje proizlaze iz STEM područja nužne za snalaženje u tehnološki ovisnom društvu – i za kasnije djelovanje unutar znanstvenih istraživanja, tehnološkog razvoja i kao čvrsta podloga za cjeloživotno učenje. 

Dana 28. listopada 2020. udruga FabLab u funkciji je nositelja projekta potpisala tripartitni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske i s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. 

Projekt „SCOPE“ financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, područje “STEM kao pokretač društva”, u sklopu operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

Udruga FabLab projekt provodi u suradnji s renomiranim partnerima: Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institutom Ruđer Bošković, Astronomskim društvom Višnjan, Udrugom Profesor Baltazar, Udrugom za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih CARPE DIEM, Hrvatskim interdisciplinarnim društvom, Otvorenom računalnom radionicom „Svi smo protiv“, Udrugom za popularizaciju tehničke kulture “Mehatronik”, zadrugom ZEZ te Krapinsko-zagorskom županijom. 

Cilj je projekta stvoriti preduvjete za daljnje umreženo djelovanje relevantnih dionika u svrhu stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unapređenje STEM područja: jačanjem kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i zajedničkog djelovanja svih dionika u oblikovanju javnih politika u STEM području.