Tematska mreža “STEM kao pokretač društva” – pristupila udruga Otok

Nakon povremenih suradnji sa pojedinim organizacijama, tematskoj mreži “STEM kao pokretač društva” pridružila se još jedna organizacija, udruga Otok iz Prvić Luka na otoku Prviću pristupila je tematskoj mreži te smo time dosegli 12 uključenih udruga!

Posebno smo ponosni na raznolikost, kako teritorijalnu, tako i sadržajnu, udruga koje čine okosnicu tematske mreže trenutno.

Veselimo se intenziviranju buduće suradnje sa udrugom Otok, a koja bi trebala pomoći sa svojim iskustvom i problematikom rada OCD u udaljenim teritorijima, kao što su otoci.