Mapiranje OCD-a koje se bave STEM područjem u RH – ZANIMLJIVOSTI

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” organizacija civilnog društva “Hrvatsko interdisciplinarno društvo”, u suradnji s FabLab-om provela je mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem u RH. Izrazito visoka zainteresiranost za uključivanje u bazu organizacija civilnog društva koje se bave STEM-om u Hrvatskoj (96,4 %) ukazala je na potrebu za stvaranje baze.

Sveukupno 31 organizacija je kao prijavitelj provela 92 EU projekta, dok 39 organizacija nije provelo niti jedan EU projekt u posljednjih 5 godina.  4 organizacije su provele izvanprosječni broj od 6, 7, 11 i 16 EU projekata kao prijavitelji. Prosjek provedbe EU projekta kao prijavitelji unutar perioda od 5 godina iznosi 1,3 po organizaciji. 4 organizacije se nisu izjasnile. 

Sveukupno 41 organizacija je kao partner provela 143 EU projekta, dok 29 organizacija nije provelo niti jedan EU projekt. 8 organizacija je provelo izvanprosječni broj projekata (5-9), dok je jedna organizacija provela čak 27 EU projekata kao partner. Prosjek provedbe EU projekta kao partner iznosi 1,9 po organizaciji. 

Znatno veći broj provedenih nacionalnih projekata i kao prijavitelji i kao partneri ukazuju na to da je za provedbu projekata potrebno iskustvo koje su organizacije već stekle za pripremu nacionalnih projekata kao i manja kompleksnot nacionalnih u odnosu na EU projekte. Pridonose i uhodanost i pravovremenost u objavljivanju natječaja za nacionalne projekte, te jednostavniji proces povlačenja sredstava za programe. Za razliku od EU projekata, većina nacionalnih projekata organizacije provode samostalno. Izuzev poziva za prijavu projektnih natječaja koji nisu predviđeni za provedbu projekata u partnerstvu, na manjak partnerskih projekata utječe i slaba umreženost organizacija civilnog društva u Hrvatskoj gdje više različitih organizacija iz različitih mjesta rješava isti problem. 

Prosjek provedbe nacionalnih projekta kao prijavitelj u posljednjih 5 godina iznosi 9,7 po organizaciji, dok prosjek provedbe kao partner iznosi 2,1 projekta po organizaciji.

Na pitanje ukoliko razvijate/posjedujete neku instalaciju/e ili aplikaciju/e u području STEM-a koju/e biste izdvojili, molimo Vas navedite naziv, lokaciju i kratak opis instalacije/a ili aplikacije/a, odgovorilo je 55 organizacija od kojih 29 ne posjeduje niti razvija istu, a čak 26 organizacija posjeduje ili su u procesu izrade instalaciju/aplikaciju u području STEM-a te su nam dostavile opis istih. 

Neke od instalacija/aplikacija koje se razvijaju diljem RH: 

 • kamp prikolica prenamijenjena u mobilni edukativni centar za popularizaciju STEAM-a kroz znanje o moru
 • Znanstveni park Jastrebarsko
 • STEM kutak
 • instalacije popularizacije STEM područja, od digitalne proizvodnje, preko AR/VR instalacije, do tema kružne ekonomije.
 • Mural Nikole Tesle
 • set uređaja za drobljenje i oblikovanje plastike
 • STEM park u Osijeku
 • MOM igra popularizacije STEM-a
 • razvoj mape hrvatskih znanstvenika po svijetu, te platforme za djeljenje i objavljivanje znanstvenih prilika (praksi, internshipova, doktorata, ljetnih skola, primarno u HR, ali i vani).
 • nastavni paket GEOBOX
 • gradnja zrakoplova u Poreču
 • www.up4c.eu   – Urban planning portal koji služi kako bi građani jednostavnije pregledavali prostorne planove, tj. kako bi jednim klikom na česticu dobili potpunu  informaciju te istovremeno za  istu  poslati  zahtjev
 • Marine Ranger – aplikacija za mobilne uređaje dostupna putem Google trgovine, pomoću koje građani mogu dojavljivati svoja opažanja morskih sisavaca i naučiti nešto o vrstama u Mediteranu

Završeno je mapiranje organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH!

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” partnerska organizacija Hrvatsko interdisciplinarno društvo, uz podršku udruge FabLab provela je mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, s ciljem kreiranja adresara koji će služiti jačanju kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Iz Registra udruga svih organizacija u Hrvatskoj prvi upitnik poslan je organizacijama kod kojih se moglo odrediti da su njihove aktivnosti vezane za STEM. To se određivalo na temelju nekoliko faktora: naziva organizacije, ciljeva i djelatnosti, sadržaja web stranica, i sl. Prvim upitnikom prikupljene su informacije o organizacijama zainteresiranim za ulazak u bazu organizacija koje se bave STEM područjem ili vide moguću suradnju i sinergijski učinak u suradnji s udrugama i ostalim dionicima iz STEM područja. Dobivene su i osnovne informacije o organizacijama (naziv, internetska stranica udruge, sjedište udruge, kontakt). Saznalo se koje je područje djelovanja i aktivnosti organizacija, provode li aktivnosti iz STEM područja ili bi to željele u budućnosti. Iz zaključka analize prvog upitnika sastavljena su pitanja za drugi upitnik.

U drugom upitniku dobili smo informacije o adresi sjedišta udruge, ciljanim skupinama, iskustvu u provođenju EU i nacionalnih projekata kao Prijavitelj i Partner, broju zaposlenih, godišnjem prosjeku uključivanja volontera u rad udruge, prostornim resursima, posjedovanju vozila, akterima s kojima organizacije surađuju u provedbi projekata, aktivnosti i radionica, o razvoju ili posjedovanju instalacije ili aplikacije u području STEM-a s kratkim opisom te informaciju o tome sudjeluju li organizacije u javnim savjetovanjima vezanim uz područje u kojem djeluju.

Organizacije su informirane o adresaru organizacija koje se bave STEM-om koji će biti dostupan na web stranici projekta SCOPE. Dobiveni prijedlog podataka koje bi željele saznati iz adresara o drugim organizacijama civilnog društva, a koji bi im pomogli pri daljnjem radu i umrežavanju bit će uzet u obzir prilikom izrade adresara.

U sklopu projekta formira se tematska mreža STEM kao pokretač društva čiji je cilj unapređenje STEM područja u RH. Na pitanje o želji za uključivanjem u rad tematske mreže 97,1 % organizacija izrazilo je želju da se aktivno, povremenim uključivanjem ili informativno uključi u rad tematske mreže.