Informiranje o napretku rada na projektnom elementu „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“

U sklopu projektnog elementa “Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva” udruga FabLab i projektni konzorcij provode ispitivanje javnog mijenja s ciljem prikupljanja relevantnih podataka za zagovaranje potreba i promjena u STEM području.

Tijekom 2021. godine, u veljači, lipnju i prosincu provedene su 3 fokus grupe koje su obuhvatile relevantne predstavnike quadruple helix modela, odnosno 12 stručnih osoba koje su doprinijele kontruktivnim raspravama i zaključcima fokus grupa.

U sklopu ovog elementa, trenutno se provode i anketna istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja, na temelju pitanja čiji je okvir kreirao projektni konzorcij, a oblikovao stručni suradnik iz područja društvenih znanosti. Terenski dio istraživanja provodi agencija IPSOS, a istraživanjem se obuhvaća opća populacija, u dobi od 18 do 65 godina.

U tijeku je i provedba ukupno 10 individualnih i grupnih rasprava koje se provode s različitim dionicima koji su od strane konzorcija prepoznati kao oni koji su relevantni progovarati o tematici STEM područja, a to su predstavnici: odgojno-obrazovnih djelatnika, organizacija civilnoga društva, medija, lokalnih vlasti, poduzetnici te popularizatori znanosti. Putem rasprava nastojat će se dobiti uvid u ulogu pojedinih dionika u STEM području, koje su trenutne aktivnosti i kako vide potencijalne buduće aktivnosti u tom području, koja je njihova vizija uloge civilnog društva u razvoju STEM područja i sl. Cilj je dobivenim podacima dopuniti okvir za daljnje kreiranje smjernica javnih politika u STEM području.

Prikupljeni i obrađeni rezultati ispitivanja javnog mnijenja bit će objavljeni na web stranicama nositelja projekta i konzorcija, na društvenim mrežama i u drugim medijima.