Uključite se u adresar organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem!

U sklopu projekta “Znanost spaja ljude” provodi se mapiranje organizacija civilnog društva koje se bave STEM područjem, s ciljem kreiranja adresara koji će služiti jačanju kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Ovu aktivnost provodi udruga Fablab, nositelj projekta i partnerska udruga Hrvatsko interdiciplinarno društvo. Tijekom 2021. godine mapirano je više od 1.600 organizacija civilnoga društva koje djeluju u STEM području. Prikupljanje informacija o tome koje se organizacije bave STEM područjem odvijalo se uvidom u Registar udruga, prikupljanjem prijedloga članova projektnog konzorcija te prikupljanjem informacija na web stranicama i društvenim mrežama.

Kako bi se provjerila aktivnost organizacija civilnoga društva u STEM području i zainteresiranost za ulazak pojedine organizacije u adresar, kreirana su dva upitnika koja se online putem šalju organizacijama civilnoga društva koje su do sada mapirane kao one koje se bave STEM područjem / dio njihovih aktivnosti je u ovom području / zainteresirane su za uključivanje STEM aktivnosti u svoj rad.

Na prvi upitnik odgovorile su 182 organizacije, od kojih se 78 %  u svojim aktivnostima doticalo tema prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike, odnosno STEM područja.

Organizacijama civilnoga društva koje su odgovorile na prvi upitnik, potvrdile da se bave STEM područjem i iskazale interes za uključivanjem u adresar, poslan je drugi upitnik kojim se dobiva detaljniji uvid u aktivnosti, interese i potrebe.

Ispunjavanje drugog upitnika trenutno je u tijeku.

Ukoliko ste organizacija civilnoga društva koja se bavi STEM područjem ili se dio vaših aktivnosti odnosi se na ovo područje, a nije do vas došla informacija o kreiranju adresara i upit za ispunjavanje upitnika, oba je upitnika moguće ispuniti klikom na poveznice u nastavku.

Mapiranje organizacija civilnoga društva koje se bave STEM područjem u RH:

Upitnik 1. https://forms.gle/JqrNzMQFSFgSgP54A

Upitnik 2. https://forms.gle/aCdTWH2GxFqcyyJeA

Napomena: Potrebno je ispuniti oba upitnika!

Informiranje o napretku rada na projektnom elementu „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“

U sklopu projektnog elementa “Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva” udruga FabLab i projektni konzorcij provode ispitivanje javnog mijenja s ciljem prikupljanja relevantnih podataka za zagovaranje potreba i promjena u STEM području.

Tijekom 2021. godine, u veljači, lipnju i prosincu provedene su 3 fokus grupe koje su obuhvatile relevantne predstavnike quadruple helix modela, odnosno 12 stručnih osoba koje su doprinijele kontruktivnim raspravama i zaključcima fokus grupa.

U sklopu ovog elementa, trenutno se provode i anketna istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja, na temelju pitanja čiji je okvir kreirao projektni konzorcij, a oblikovao stručni suradnik iz područja društvenih znanosti. Terenski dio istraživanja provodi agencija IPSOS, a istraživanjem se obuhvaća opća populacija, u dobi od 18 do 65 godina.

U tijeku je i provedba ukupno 10 individualnih i grupnih rasprava koje se provode s različitim dionicima koji su od strane konzorcija prepoznati kao oni koji su relevantni progovarati o tematici STEM područja, a to su predstavnici: odgojno-obrazovnih djelatnika, organizacija civilnoga društva, medija, lokalnih vlasti, poduzetnici te popularizatori znanosti. Putem rasprava nastojat će se dobiti uvid u ulogu pojedinih dionika u STEM području, koje su trenutne aktivnosti i kako vide potencijalne buduće aktivnosti u tom području, koja je njihova vizija uloge civilnog društva u razvoju STEM područja i sl. Cilj je dobivenim podacima dopuniti okvir za daljnje kreiranje smjernica javnih politika u STEM području.

Prikupljeni i obrađeni rezultati ispitivanja javnog mnijenja bit će objavljeni na web stranicama nositelja projekta i konzorcija, na društvenim mrežama i u drugim medijima.